Category Archives: school

Umiejętność porozumiewania się z dorosłymi znajomymi i nieznajomymi

Umiejętność porozumiewania się z dorosłymi znajomymi i nieznajomymi — jeden z warunków skutecznego uczenia się w szkole. Przecież dziecko będzie musiał zwrócić się o pomoc do nauczyciela, pytać lub coś go na lekcjach. U dzieci często występują trudności w tym.